Teemme huoneisto-, omakotitalo- ja kesämökkiremontteja, terassi- ja laituritöitä Päijät-Hämeen alueella. Yrityksellämme on VTT:n märkätilasertifikaatti ja kattotulityökortti. Työstämme saat kotitalousvähennyksen.

Parhaiten saat meihin yhteyttä puhelimitse: Jorma (040 550 7397) tai Anu (040 865 8272).

Toimitusjohtaja Anu Hultamo-Rytkönen (puh. 040 865 8272)
Urakoitsija Jorma Rytkönen (puh. 040 550 7397)
Sähköposti: info@srtt.fi
Osoite: Metsolantie 52,  18200 Heinola
Y-tunnus: 1450828-6 


TIETOSUOJA

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste: 

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Rakennetalouden Tiimi Oy (jäljempänä SRTT Oy)
Metsolantie 52
18200 Heinola
Puhelin: +358 40 865 8272

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Anu Hultamo-Rytkönen
Puhelin: +358 40 865 8272

3. Rekisterin nimi
Suomen Rakennetalouden Tiimi Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on SRTT Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käyttötarkoitus on asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen sekä niihin liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidystä henkilöstä seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin on saatu rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
SRTT Oy ei luovuta rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen luovuttaminen kolmannen osapuolen toimijoille
SRTT Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmannen osapuolen toimijoille lukuun ottamatta mahdollisia viranomaispyyntöjä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet.
Rekisteritietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksilla ja salasanoilla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa. 

Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostisoitteeseen info@srtt.fi

11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan Kirjanpitolain mukaisesti.